Om Medguru.se

Medguru.se – En portal för människor intresserade av hälsa, träning, och välmående. Tanken bakom MedGuru är att snabbt och effektivt tillhandahålla aktuell och riktig information om en hälsosam livsstil och alla dess komponenter.


Vårt mål är att tillhandahålla användarvänlig och aktuell information inom hälsa, och välmående.

 

Allt innehåll och media på Medguru skapas och publiceras online endast i informationssyfte. Det är inte avsett att ersätta professionell medicinsk rådgivning och bör inte åberopas som hälsorådgivning eller personlig rådgivning.

Sök alltid vägledning av din läkare eller annan kvalificerad sjukvårdspersonal med alla frågor du kan ha angående din hälsa eller ett medicinska tillstånd. Ignorera aldrig råd från en läkare eller dröjsmål med att söka det på grund av något du har läst på denna webbplats.

Om du tror att du kan ha en medicinsk nödsituation, ring din läkare, gå till närmaste akutmottagning på sjukhus eller ring räddningstjänsten omedelbart. Om du väljer att förlita dig på någon information som tillhandahålls av Medguru gör du det helt på egen risk.

Externa (utgående) länkar till andra webbplatser eller utbildningsmaterial (t.ex. pdf:er etc…) som inte är uttryckligen skapade av MedGuru följs på egen risk. Under inga omständigheter ansvarar Medguru för anspråk från tredje parts webbplatser eller utbildningsleverantörer.