Barn

Barn med Funktionsnedsättning – Vad du Bör Veta

Barn med Funktionsnedsättning – Vad du Bör Veta

Att få barn är ett av de största ögonblicken i livet. Föräldrar skapar sig ofta en bild av det framtida barnet långt innan det ens är fött, med förhoppningar om att barnet ska vara friskt. Det kan vara svårt att få höra att det finns en risk för att barnet får en sjukdom eller funktionsnedsättning och känslorna det för med sig kan vara svåra att hantera. Vilka problem kan man ställas inför och hur hanterar man dem? Problem som är kopplade till de egna känslorna "Men detta lägger hinder i vägen för barnets hälsa och välbefinnande, när han eller hon…
Läs mer
Vikten av Sjukgymnastik för barn med Downs Syndrom

Vikten av Sjukgymnastik för barn med Downs Syndrom

När ett barn föds med Downs syndrom upplever många föräldrar att de befinner sig i en oväntad situation som är svår att anpassa sig till. Föräldrarna är då ofta fast beslutna om att deras barn ska få den absolut bästa professionella hjälp som finns, och kan då vara något skeptiska till sjukgymnastik som en behandlingsform. Sjukgymnastik bör man emellertid inte rynka på pannan åt, då det är en fungerande terapi för barn med Downs syndrom. Följande artikel ämnar därför förklara varför skeptiska föräldrar bör överväga sjukgymnastik för sitt barn. Också barn med Downs syndrom har glädje och nytta av att…
Läs mer
För Tidigt Födda Barn – Vad du Bör Veta

För Tidigt Födda Barn – Vad du Bör Veta

Föreställ dig följande: en ömtålig kropp, endast 30 centimeter lång, med en vikt på ynkliga 450 gram, smala armar och ben och med en röd, nästan genomskinlig hud. Det är svårt att föreställa sig att det vi pratar om är en levande person, men det är precis så en för tidigt född bebis ser ut efter bara 22 veckor i mammans mage. Världens minsta för tidigt födda bebis som överlevt, föddes efter 21 veckor och 6 dagar och den lägsta vikten som noterats är 275 gram. Om du aldrig har sett en för tidigt född bebis så är det svårt…
Läs mer