Vad är Digital Hälsa?

Vad är Digital Hälsa?

Digitaliseringen har förändrat vårdbranschen enormt under lång tid. Alla som har symtom på en eventuell sjukdom idag kan få reda på mer information på några sekunder, inte bara på internet – även om försiktighet alltid krävs. Framför allt hittar du snabbt en översikt över läkare i området, apotek och sjukhus samt öppettider och kontorstider och kontaktuppgifter. Många metoder erbjuder redan råd och hjälp online. Men det är bara toppen av isberget.

Dessutom finns det saker som proteser från 3D-skrivaren, personlig medicin, terapier med hjälp av virtuell verklighet och mycket mer som man sällan tänker på direkt. Men allt detta har först nyligen blivit möjligt. Men varför är det så viktigt att inte bara ta digital hälsa på allvar, utan också främja den mer?

Digitalisering är inget självändamål inom sjukvården. Snarare bör det ses som en enorm möjlighet. Med hjälp av en mängd olika digitala teknologier kan kvaliteten på sjukvården höjas avsevärt. Från förebyggande till terapi drar patienter i slutändan nytta av användbar diagnostik, digitala hälsotillämpningar och innovativa lösningar på problem som tidigare ansågs svåra att lösa. Som ett resultat kan hälso- och sjukvårdssystemen bli mer effektiva och effektiva och ge befolkningen snabbare och bättre tillgång till hälso- och sjukvård.

Exempel på fördelarna med digital hälsa

Tänk till exempel på olika enheter som används för fjärrövervakning. Med deras hjälp kan människor ta hand om sin hälsa bättre och på så sätt avlasta hälsosystemen i allmänhet. Om teknik hjälper människor att leva hälsosammare liv, minskar de också direkt kostnaderna för sjukvårdssystemen.

Dessutom kan till exempel artificiell intelligens förbättra människors hälsa avsevärt. Även om många fortfarande är rädda för dem, är deras användning inom omvårdnad och medicin till stor del önskad. I en representativ undersökning av den digitala föreningen Bitkom kom det fram att 75 procent av alla tillfrågade ville ha AI i vården, till exempel för att ”övervaka äldres hälsotillstånd”. Inom medicin är 67 procent för att använda AI.

Med rätta – till exempel kan AI hjälpa till att upptäcka hudcancer i ett tidigt skede genom att undersöka födelsemärken. En AI kan också ibland bedöma predispositionen för vissa sjukdomar mer heltäckande än mänsklig medicinsk personal.
Ojämlikhet i hälsa kan minskas med hjälp av medicinska erbjudanden som använder informations- och kommunikationsteknik.

Till exempel kan människor som bor i avlägsna områden använda digital hälsa för att få tillgång till hälsotjänster som de annars skulle ha svårt att få tillgång till. Hittills har tjänster antingen helt enkelt inte varit tillgängliga här eller inte varit överkomliga.
Vilka digitala tjänster och hälsotillämpningar finns det?

Det finns några digitala tjänster och applikationer inom det medicinska området som redan används i Sverige.

Vad är DiGAs?

Specifika ”digitala hälsotillämpningar” förstås i allmänhet som vissa program – mest för smartphones eller surfplattor. De används för att upptäcka, övervaka, behandla och/eller lindra sjukdomar, skador eller funktionsnedsättningar. Dessa program är klass I eller IIa medicinsk utrustning.

Digitala hälsoapplikationer (DiGA) skiljer sig alltså från konventionella och ofta självutnämnda ”hälsa” eller ”fitnessappar”. För att bli listad som en digital hälsoansökan för förordningen i den lagstadgade sjukförsäkringen behöver de inte bara vara certifierade som ovan nämnda medicinska produkt. Dessutom ska de ha ett digitalt verkningssätt med en sjukdomsreferens som stödjer den försäkrade. Federal Institute for Drugs and Medical Devices (BfArM) ansvarar för att granska ansökningar.

DiGas kan användas inom en mängd olika områden:

Elektronisk hälsoinformation: Digitalt interaktiv patientinformation tillhandahålls för att till exempel underlätta självdiagnos
Elektroniska dagböcker: Elektroniska diabetesdagböcker eller en elektronisk medicineringsplan förs
Programvara för diagnostik och terapi: Födelsemärkesappar hjälper till exempel att identifiera potentiellt farliga hudförändringar
Interaktiva onlineterapiprogram: I fallet med depression, till exempel, används sådana program för att stödja terapi och för att överbrygga väntetider för personliga sessioner

Vissa DiGAs, för vilka tillverkaren redan med giltiga data när ansökan lämnades in att programmet hade de angivna positiva vårdeffekterna för patienterna, inkluderades omedelbart och slutligen i katalogen. Detta inkluderar till exempel DiGA deprexis, ett onlineterapiprogram för att stödja behandlingen av depression. Somnio, en applikation som kan hjälpa patienter att hantera sina sömnproblem självständigt, är till exempel redan en integrerad del av DiGA-katalogen.

By Anna Hassenius

Jag är passionerad i allt som har med hälsa, kroppen, och välmående att göra och har studerat dessa ämnen i över 10 år - både på min fritid och professionellt. Jag upplevde att informationen som finns på nätet är bristfällig och bara skrapar på ytan av allt som finns att lära sig. Här delar jag med mig av mina kunskaper och lärdomar genom åren.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Relaterade inlägg