Vad är ett Holistiskt Arbetssätt?

Vad är ett Holistiskt Arbetssätt?

Det holistiska övervägandet och behandlingen av ett ämne, ett föremål eller en relation innebär en omfattande, försiktig och framåtblickande övervägande av så många aspekter och samband som möjligt, såsom:

  • Igenkännbara ursprung
  • Tydliga mål och regler
  • Direkta och indirekta relationer
  • Regler, värderingar och normer
  • Allmänna villkor, aspekter
  • Biverkningar eller interaktioner av systemets beteende
  • Interaktion med angränsande system

Det holistiska tillvägagångssättet är vetenskapligt beskrivet i systemteorin, det vill säga holistisk analys och förutsägelse av många komplexa interagerande enskilda komponenter.

Holistisk uppfattning

Konrad Lorenz föredrar att illustrera uppfattningen av en saks helhet som att se eller uppfatta en form. Med detta vill han uttrycka den inkluderande uppfattningen av objektets icke-uppenbara – associativt sammanhängande – element eller egenskaper hos objektet, som ändå bidrar till dess väsen, mening och effekt. Den resulterande övergripande formen ”bakom formen” är den ”faktiska” formen som alltid är att se, faktiskt effektiv i (miljö)världen och som ska behandlas, vilket inkluderar alla effekter (se ovan). Ett liknande sätt att uppfatta tas upp i konsten av så kallade totalkonstverk.

Holistiskt tänkande

Ett holistiskt förhållningssätt kräver ett komplext, multilinjärt nätverk, mycket associativt sätt att tänka där intuition spelar en viktig roll som motor. Av detta följer att en viss nivå av intelligens och utbildning, även om den är nödvändig, inte är tillräcklig.

Att härleda en ideologisk överlägsenhet ur förmågan att tänka på detta sätt vore förmodligen ensidigt tänkande. Ett påstått holistiskt tänkande känns ofta i strid med ”monolinjärt” kausalt tänkande. Detta är inledningsvis tveksamt: kausalt tänkande fungerar också associativt och bygger på tidigare erfarenheter och kunskaper. Det har också kreativ potential, bara på ett mer effektivt sätt att fokusera på snabba resultat.

Holistiskt tänkande hör hemma i analys- och konceptionsfaserna, medan en ”tydlig linje” hör hemma i syntes-, besluts- och implementeringsfasen. Endast båda tillsammans, kombinerat synergistiskt, leder till optimala resultat.

En berättigad invändning i detta sammanhang är att beslutsfattare också måste förstå och acceptera att de inte kan lösa problem på egen hand och måste organisatoriskt möjliggöra och främja att nätverksbaserade tankesätt i tid ingår i konceptuella faser.

By Anna Hassenius

Jag är passionerad i allt som har med hälsa, kroppen, och välmående att göra och har studerat dessa ämnen i över 10 år - både på min fritid och professionellt. Jag upplevde att informationen som finns på nätet är bristfällig och bara skrapar på ytan av allt som finns att lära sig. Här delar jag med mig av mina kunskaper och lärdomar genom åren.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Relaterade inlägg