Vad är Emotionell Hälsa? Komplett Guide

yoga 2176668 1280 1

Emotionell hälsa är en uppsättning formbara färdigheter och övertygelser som påverkar våra tankar, känslor och beteende i relation till vårt sociala och emotionella funktionssätt.

Emotionell hälsa kan leda till framgång i arbete, relationer och hälsa. Tidigare trodde forskare att framgång gjorde människor lyckliga. Nyare forskning visar att det är tvärtom. Lyckliga människor är mer benägna att arbeta mot mål, hitta de resurser de behöver och attrahera andra med sin energi och optimism – viktiga byggstenar för framgång.

Emotionellt välbefinnande, som även kallas emotionell hälsa eller emotionellt välbefinnande, är en persons förmåga att hantera sina känslor och de olika upplevelser de möter i livet. National Center for Emotional Wellness definierar känslomässigt välbefinnande som ”en medvetenhet, förståelse och acceptans av våra känslor och vår förmåga att hantera effektivt genom utmaningar och förändring.”

Nyckelfunktioner för emotionell hälsa

Vår känslomässiga hälsa är inte fixerad utan förändras och utvecklas kontinuerligt under hela vårt liv.

Den emotionella hälsan kan förbättras genom riktat stöd mot en eller flera av tillgångarna. Alternativt kan tillgångarna utvecklas organiskt genom att fördjupas i en känslomässigt hälsosam miljö och genom känslomässigt sunda relationer.

Emotionell hälsa bygger på en tillgångsbaserad modell

Fokus ligger på att växa och utveckla var och en av tillgångarna, fostra färdigheter och positiva sinnesvanor, snarare än att identifiera brister och vad som är ”fel” eller frånvarande.

Emotionell hälsa handlar om motståndskraft inte om lycka

Emotionell hälsa handlar inte om att vara ”glad” eller fri från negativa känslor hela tiden, det här är vårt känslomässiga välbefinnande. Istället handlar det om att utveckla de skyddande känslomässiga hälsotillgångarna som är viktiga både för det dagliga livet och för att hantera utmaningar när de uppstår.

Detta kommer att stödja individer att följa positiva handlingssätt, upprätthålla en stabil självkänsla och upprätthålla sunda relationer, som alla är viktiga för god mental hälsa och välbefinnande.

Vår känslomässiga hälsa bygger på samspelet mellan tillgångarna

Även om var och en av de sju tillgångarna är viktiga i sig själva, är det deras kollektiva helhet och samspelet mellan dem som formar vår känslomässiga hälsa. Varje enskild tillgång stöder och påverkar var och en av de andra, till exempel att vara medveten om våra egna tankar och känslor kommer att öka vår förmåga att vara empatisk mot andra, vilket kommer att förbättra våra relationsförmåga.

En individs känslomässiga hälsa formas av deras psykosociala miljö

De olika miljöer som befinner oss i i våra dagliga liv (såsom våra familjer, skolor, arbetsplatser etc.) kan antingen stödja och möjliggöra, eller undergräva och inaktivera, individers känslomässiga hälsotillgångar. En känslomässigt hälsosam miljö kommer att stödja den känslomässiga hälsan hos individer inom dem. En känslomässigt frisk individ kommer att ha en ömsesidig positiv inverkan på sin sociala miljö.

Emotionell hälsa är ett tillvägagångssätt för alla

Strategier och tillvägagångssätt som stöder positiv emotionell hälsa är allmänt fördelaktiga och relevanta för alla, när som helst i livet. Att ha en ”bra” känslomässig hälsa stöder en rad positiva resultat, inklusive förbättrade relationer, ökat välbefinnande, minskade psykiska problem, förbättrade livsutsikter, etc.

Emotionell hälsa är ett förebyggande tillvägagångssätt

Emotionell hälsa handlar om att utrusta individer med skyddande ”tillgångar” och färdigheter för att stödja både deras egen mentala hälsa och välbefinnande, och stödja andras mentala hälsa och välbefinnande.

Att vara i en känslomässigt hälsosam miljö kommer också att vara stödjande för individer som har dåligt välbefinnande och/eller psykisk hälsa.

Historien om känslomässigt välbefinnande

Begreppet välbefinnande i stort kom i förgrunden för allmänhetens medvetande på 1950-talet, enligt Global Wellness Institute. Forntida former av välbefinnande, som ayurveda och traditionell kinesisk medicin, har funnits i tusentals år, men västerländska kulturer tänkte inte lika proaktivt på välmående förrän mer modern tid.

Ingen person krediteras för att ha kommit på idén om känslomässigt välbefinnande. Insikten om att det är omöjligt att ha ett hälsosamt och tillfredsställande liv om man inte mår bra känslomässigt har vuxit under de senaste decennierna, och det är nu en samlingspunkt för den övergripande hälsorörelsen.

woman 2592247 1280

Hur känslomässigt välbefinnande påverkar ditt liv

Du kanske inte inser hur många olika områden i livet ditt känslomässiga välbefinnande, eller brist på sådant, är involverat i. Låt oss titta på hur din förmåga att hantera, förstå och hantera dina känslor påverkar ditt liv.

Relationer

När vi interagerar med andra är det viktigt att vi förstår våra egna perspektiv på olika frågor. Ibland är vi oense med andra människor, och för att hålla relationer lyckliga och friska måste vi kunna ha meningsskiljaktigheter på ett lugnt och lämpligt sätt.

Om du inte kan hantera dina känslor bra är det svårt att hantera andras. Tillståndet för känslomässigt välbefinnande påverkar våra relationer oavsett om de är personliga eller professionella. För att på bästa sätt få kontakt med och relatera till andra, ju mer känslomässigt friska vi är, desto mer stöd och omsorg kan vi erbjuda dem vi älskar och respekterar.

Arbete och skola

Oavsett om du är decennier in i din valda karriär eller fortfarande bestämmer dig för vad du vill göra i ditt liv, är din förmåga att hantera situationer när de uppstår avgörande för din framgång. Att veta hur du känner, hantera dina känslor och att kunna gå vidare från utmaningar med ett positivt tänkesätt leder alla till bättre resultat i ditt skol- och yrkesliv.

Mental hälsa

Detta kan verka självklart, men din känslomässiga hälsa är en stor del av din övergripande mentala hälsa och välbefinnande. Även om detta faktum är sant för alla kan det vara ännu mer effektfullt för dem som möter psykiska utmaningar och tillstånd. När du lär dig om hur du hanterar dina egna psykiska utmaningar kommer du att bli mest framgångsrik i att navigera i dem om du är i kontakt med och kan hantera dina känslor och känslor.

Effekten av dåligt emotionellt välbefinnande

Det finns många sätt att inte kunna arbeta genom livet i ett positivt känslomässigt tillstånd kan leda till sämre resultat, särskilt eftersom ett negativt känslomässigt tillstånd är stressigt. Här är några exempel:

  • Lägre immunitet: stress försvagar immunförsvaret
  • Hypertoni: långvarig stress förvärrar blodtrycket
  • Ökad sjukdom: stress förvärrar allt från hjärtproblem till psykiatriska problem
  • Relationsfrågor
  • Svårigheter på jobbet
  • Problem med att koncentrera sig

Fördelarna med starkt emotionellt välbefinnande

Lika mycket som dålig känslomässig hälsa kan orsaka stora problem i ditt liv, kan ett starkt känslomässigt välbefinnande hjälpa dig att trivas. Det här är några av de många fördelarna med att ha ett gott känslomässigt välbefinnande:

  • Dina relationer med andra kan vara som bäst
  • Att minska stress minskar sjukdom och ökar immuniteten
  • Positivitet främjar produktivitet och hjälper dig att uppnå mer i livet

Hur du optimerar ditt känslomässiga välbefinnande

Nu när du förstår hur viktigt känslomässigt välbefinnande är för ett hälsosamt liv undrar du förmodligen om det finns något specifikt du kan göra så att din egen känslomässiga hälsa är som bäst. Lyckligtvis finns det ingen brist på aktiviteter som kan främja känslomässigt välbefinnande. Läs vidare för att lära dig hur du kan förbättra och förbättra ditt sinnestillstånd.

Öva Mindfulness

Mindfulness handlar om att vara närvarande i nuet. Istället för att leva på autopilot uppmuntrar mindfulness oss att verkligen ta del av våra liv, och det kan förbättra både fysiskt och känslomässigt välbefinnande. Du kan träna mindfulness med allt från att springa till att äta.

Hur man gör Mindfulness till ditt sätt att leva


Anslut och kommunicera med andra

Det finns ingen anledning att gå igenom denna resa ensam! Emotionell välbefinnande handlar om att vara ansluten till och kunna hantera dina egna känslor, men så mycket av våra känsloliv levs med dem vi känner och älskar.

Gör en poäng av att avsiktligt prata om dina känslor med andra, vilket kan leda till att du förstår dem. Fråga andra om deras känslor, så att du får möjlighet att uppleva olika perspektiv.

Hantera stress

Att hantera stress är nyckeln till att hålla sig känslomässigt och fysiskt frisk. När du börjar en stresshanteringsövning, prova olika aktiviteter för att se vilka som passar dig bäst och få dig att känna dig lyckligare. Du kan göra en enkel meditation med hjälp av en YouTube-video eller en app, gå en promenad, ta ett bad eller träna djupandning.

Ta hand om ditt fysiska välbefinnande

Vi tänker ofta på vårt fysiska och känslomässiga jag separat, men som du har sett här är de två starkt sammankopplade. Genom att förbättra ditt fysiska välbefinnande kommer du att se fördelar även känslomässigt.

Att utföra aktiviteter som ökar dina endorfiner, som är en av de må-bra kemikalier som våra kroppar producerar, är ett enkelt sätt att öka ditt känslomässiga välbefinnande. Endorfiner kan ökas genom allt från dans till skratt.

Arbeta mot ett balanserat liv

Balans mellan arbete och privatliv är något vi pratar mycket om som samhälle. Det beror på att folk började märka att när de arbetade för mycket hade de inte tid för personliga relationer, avkoppling eller kul.

För att vara på topp känslomässigt vill du odla en balans mellan arbete och lek. Att avsätta tid för fritidsaktiviteter och skapa fasta gränser kring arbetstid är två enkla sätt att förbättra denna balans.

Investera i sömn

Dina sömnvanor och beteenden kallas sömnhygien. Ju bättre du sover, desto bättre är dina chanser att må bra när du är vaken. Förbättra din sömnhygien genom metoder som en bestämd läggdags, begränsa koffein senare på dagen och inte äta för mycket före sänggåendet.

By Anna Hassenius

Jag är passionerad i allt som har med hälsa, kroppen, och välmående att göra och har studerat dessa ämnen i över 10 år - både på min fritid och professionellt. Jag upplevde att informationen som finns på nätet är bristfällig och bara skrapar på ytan av allt som finns att lära sig. Här delar jag med mig av mina kunskaper och lärdomar genom åren.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Relaterade inlägg