Vad är Livskvalitet? En Komplett Genomgång av Livskvalitet

family 2610205 1280

Livskvalitet är en mycket subjektiv självbedömning av en individs övergripande välbefinnande. Faktorer som påverkar livskvaliteten inkluderar ekonomisk trygghet, arbetstillfredsställelse och hälsa. Att hitta en balans mellan dessa faktorer – istället för att fokusera på bara en – kan hjälpa dig att öka din livskvalitet.

Fortsätt läsa för att lära dig mer om hur livskvalitet är relaterat till privatekonomi, andra faktorer som påverkar den och tips för att förbättra din egen livskvalitet.

Definition och exempel på livskvalitet

Livskvalitet avser hur en individ känner om sin nuvarande position i livet. Det inkluderar deras uppfattning om deras övergripande välbefinnande, såväl som mål, förväntningar och bekymmer. Flera faktorer spelar in i någons livskvalitet, såsom deras nivåer av arbetstillfredsställelse, förmögenhet, inkomst och fritid.

Hur fungerar livskvalitet i relation till pengar?

Många faktorer som spelar in i livskvalitet är relaterade till privatekonomi. Även om finansiell stabilitet kan vara en viktig faktor för god livskvalitet, har experter noterat vikten av att hitta en noggrann balans mellan arbete och fritid. Människor som arbetar långa timmar eller flera jobb har ofta mindre fritid för att njuta av dessa inkomster genom upplevelser med vänner och familj, hobbyer och semestrar.

Även andra arbetsvillkor kan spela in i livskvaliteten. Till exempel kan vissa jobb innebära potentiella faror som kemikalier eller maskiner, medan andra kan involvera längre resor hemifrån eller säsongsmässiga arbetsscheman. Varje individ måste överväga hur dessa utmaningar jämförs med de förmåner som kan åtfölja dem, såsom högre löner, resemöjligheter, längre ledighet eller arbetstillfredsställelse.

När ett hushålls inkomst inte räcker till för att täcka grundläggande behov som tryggt boende, hälsosam mat och barnomsorg, måste familjer överväga svåra avvägningar som kan påverka deras livskvalitet. Omvänt kan högre inkomster ge tillgång till bekvämligheter som kan bidra till högre livskvalitet, såsom gymmedlemskap och rådgivning för hälsotillstånd. Att ha en högre inkomst ger också människor råd att bo i säkrare stadsdelar och lättare få sjukvård.

couple 768683 1280

Andra faktorer som påverkar livskvalitet

Nedan följer några ytterligare faktorer som kan påverka din livskvalitet.

Pendlingslängd och typ

Längden på din arbetspendling kan ha en betydande inverkan på din livskvalitet. Långa och komplicerade pendlingar, särskilt när man sitter i trafiken, är stressframkallande och kan påverka arbetsprestationen. Stressen av en lång pendling kan till och med uppväga fördelarna med att bo i ett trevligt område, enligt vissa undersökningar.

Men alla pendlingar är inte lika. Långsammare transportmetoder, som att gå och cykla, har varit positivt kopplade till ökad tillfredsställelse med livet jämfört med att köra bil eller åka kollektivt. Viss forskning har också visat att promenader eller cykelpendlar är användbara som en buffert för att separera arbete och privatliv. Om du bor tillräckligt nära ditt jobb för att gå eller cykla till jobbet kan det förbättra din livskvalitet.

Fritid

När arbetet tar för mycket av din tid, lämnar det mindre tid för familje- och fritidsaktiviteter – gemensamma utlopp för glädje, tillfredsställelse och vila. Överansträngning kan också leda till stress, trötthet, fetma, depression, sömnlöshet och andra hälsoproblem. Dessa fysiska åkommor kan äventyra din livskvalitet.1

Sysselsättning

Arbete var den främsta källan till stress som citerades av vuxna som undersöktes av American Psychological Associations Stress in America-undersökning, medan jobbstabilitet också var i topp 10.7 Forskning har också visat att förlust av jobb kan påverka en persons livskvalitet även efter att de fått en ny jobb. En studie observerade att även om människor började känna sig mer nöjda med sina liv när de kom in på sina nya jobb, återhämtade de sig inte helt till nivåerna av tillfredsställelse innan de förlorade jobbet.

Bostadskvalitet

Dåliga bostadsförhållanden kan kopplas till lägre livskvalitet. Att tvingas flytta ofta, bo i trånga bostäder eller bli hemlös kan påverka människors psykiska och fysiska välbefinnande. Läckor, dålig ventilation, ostadig infrastruktur och andra typer av förfall kan äventyra människors hälsa och säkerhet, vilket också bidrar till minskad livskvalitet.

De som bor i trygga bostäder i säkrare, rikare stadsdelar har i allmänhet tillgång till bekvämligheter som kan förbättra deras livskvalitet.

Hur man förbättrar livskvaliteten

Strategier för att öka din livskvalitet beror på din utgångspunkt. Någon som kämpar med ekonomisk otrygghet eller hälsoproblem kommer att möta andra utmaningar och möjligheter än någon vars främsta angelägenhet kan vara att skapa bättre balans mellan arbete och privatliv.

Att uppfylla väsentliga behov, såsom tillgång till hälsosam mat, tryggt boende och hälsovård, är ett avgörande första steg för att förbättra någons livskvalitet.

Forskning har också visat att bra beteenden inom ekonomisk förvaltning – pengahantering, sparande och investeringar – kan korreleras med ökad övergripande tillfredsställelse med livet. Stark ekonomisk kunskap kan också främja sunda relationer mellan partners.

Icke-ekonomiska metoder för att öka livskvaliteten inkluderar att se till att du har tillräckligt med tid utanför arbete för att vila och engagera dig i meningsfulla relationer med andra. Träning är också känt för att förbättra fysiskt och känslomässigt välbefinnande på flera sätt.

Precis som alla har sin egen definition av framgång har vi alla lite olika uppfattningar om vad som är ett liv av hög kvalitet. Det finns dock några steg alla kan ta för att göra livet roligare. Bara att ta dessa få steg kan öka ditt personliga välbefinnande och göra varje dag mer meningsfull, utan drastiska förändringar.

Upprätthålla hälsosamma relationer

Relationer spelar en viktig roll för mental hälsa. Forskning visar att inte bara hälsosamma och stödjande relationer kan öka din lycka, livstillfredsställelse och psykologiska välbefinnande, de kan också minska risken för självmord.

Alla relationer skapas dock inte lika. Negativa relationer kan skapa giftiga situationer som involverar konflikter och stress. Att koppla från ohälsosamma relationer och främja hälsosamma är avgörande för ditt välbefinnande.

Få en god natts sömn

Oavsett om du stannar uppe sent på grund av ditt jobb eller för att komma ikapp på sociala medier, så händer det så mycket i våra liv som verkar ha företräde framför en god natts sömn. Men sömn är en integrerad del av en hälsosam livsstil.

Kvaliteten på din sömn påverkar direkt din mentala och fysiska hälsa. Det påverkar också kvaliteten på ditt liv, inklusive din produktivitet, emotionella balans, kreativitet och till och med din vikt. Ingen annan aktivitet ger så många fördelar med så lite ansträngning.

Börja röra på dig

Regelbunden träning har en mycket positiv inverkan på din fysiska och mentala hälsa. Det trimmar inte bara din midja, utan det kan också dämpa depression, lindra ångest, förbättra ditt minne och hjälpa dig att sova bättre, vilket ökar ditt allmänna humör.

Du behöver inte vara en fitnessfanatiker för att skörda dessa fördelar. Forskning visar att till och med 30 minuters träning om dagen kan göra skillnad. Att gå med i en gruppträningsklass, träna med en vän och schemalägga en vanlig träningstid är bara några taktiker du kan använda för att hålla dig motiverad och inspirerad till träning.

Hitta mening i ditt arbete

Den karriär du väljer kan utgöra en del av din identitet och forma hur du känner för dig själv. Att arbeta i ett jobb som du ser som meningslöst och riktningslöst kan vara fysiskt och känslomässigt dränerande oavsett storleken på din lönecheck eller din titel.

Även om det kanske inte är möjligt att ändra dina karriärvägar, betyder det inte att du fortfarande inte kan hitta mening i ditt liv, antingen genom att strukturera om din arbetsdag eller delta i andra glädjande aktiviteter som välgörenhetsarbete och hobbyer. Att engagera sig i tillfredsställelser och andra flödesproducerande aktiviteter kan ge ditt arbete mer mening och göra det roligare.

Slutsats

  • Livskvalitet är en bedömning av en individs övergripande välbefinnande och tillfredsställelse med livet.
  • Ekonomisk trygghet, hälsa, fritid och boendekvalitet är några av de faktorer som bidrar till livskvalitet.
  • En undersökning rankade Kanada som landet med högst livskvalitet 2021 på grund av dess goda arbetsmarknad, politiska stabilitet och offentliga utbildningssystem.
By Anna Hassenius

Jag är passionerad i allt som har med hälsa, kroppen, och välmående att göra och har studerat dessa ämnen i över 10 år - både på min fritid och professionellt. Jag upplevde att informationen som finns på nätet är bristfällig och bara skrapar på ytan av allt som finns att lära sig. Här delar jag med mig av mina kunskaper och lärdomar genom åren.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Relaterade inlägg

  • Hantera stress med CBD: En naturlig lösning

  • Unna dig Avkoppling: Utforska Fördelarna med en Spahelg

  • Vad är Skillnaden mellan Välbefinnande och Livskvalitet?