Hälsa

Vad är Metabol Hälsa? Komplett Guide

Vad är Metabol Hälsa? Komplett Guide

Metaboliskt syndrom är en riskfaktor för diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar. Dessa tillstånd kännetecknas av högt blodtryck, höga triglyceridnivåer och höga blodsockernivåer. I den industrialiserade världen finns en ökande förekomst av livsstilsrelaterade sjukdomar som typ II-diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar och fetma. Ungefär 25 % av den vuxna befolkningen har ett tillstånd som kallas metabolt syndrom, ett kluster av tillstånd som uppstår tillsammans: förhöjt blodtryck (hypertoni) högt blodsocker (dysglykemi) fetma (särskilt överflödigt kroppsfett runt midjan) onormala kolesterol- eller triglyceridnivåer (dyslipidemi) insulinresistens. Sammantaget ökar dessa tillstånd risken för hjärtsjukdomar, stroke och diabetes typ II. Metabolisk hälsa: en introduktion En hälsosam ämnesomsättning ser…
Läs mer
Vad är Social Hälsa? Komplett Guide

Vad är Social Hälsa? Komplett Guide

Socialt välbefinnande, social hälsa, avser de relationer vi har och hur vi interagerar med andra. Våra relationer kan erbjuda stöd under svåra tider. Socialt välbefinnande innebär att bygga hälsosamma, vårdande och stödjande relationer samt att främja en genuin koppling till dem runt omkring dig. Medvetna handlingar är viktiga för att lära sig att balansera ditt sociala liv med ditt akademiska och professionella liv. Social hälsa inkluderar också att balansera de unika behoven av romantiska relationer med andra delar av ditt liv. Varför är socialt välbefinnande viktigt? Genom att upprätthålla en optimal nivå av socialt välbefinnande kan du bygga sunda relationer…
Läs mer
Vad är Psykosocial Hälsa? Allt du Bör Veta

Vad är Psykosocial Hälsa? Allt du Bör Veta

Vad är psykosocial hälsa? På den mest grundläggande nivån är psykosocial hälsa, även känt som psykologiskt välbefinnande ganska likt andra termer som hänvisar till positiva mentala tillstånd, såsom lycka eller tillfredsställelse, och på många sätt är det inte nödvändigt eller användbart att oroa sig för fina skillnader mellan sådana termer. Om jag säger att jag är glad eller väldigt nöjd med mitt liv kan du vara ganska säker på att mitt psykologiska välbefinnande är ganska högt! Vilka är nyckelkomponenterna i psykosocial hälsa? Psykosocial hälsa har två viktiga aspekter. Den första av dessa hänvisar till i vilken utsträckning människor upplever positiva…
Läs mer
Vad är Emotionell Hälsa? Komplett Guide

Vad är Emotionell Hälsa? Komplett Guide

Emotionell hälsa är en uppsättning formbara färdigheter och övertygelser som påverkar våra tankar, känslor och beteende i relation till vårt sociala och emotionella funktionssätt. Emotionell hälsa kan leda till framgång i arbete, relationer och hälsa. Tidigare trodde forskare att framgång gjorde människor lyckliga. Nyare forskning visar att det är tvärtom. Lyckliga människor är mer benägna att arbeta mot mål, hitta de resurser de behöver och attrahera andra med sin energi och optimism - viktiga byggstenar för framgång. Emotionellt välbefinnande, som även kallas emotionell hälsa eller emotionellt välbefinnande, är en persons förmåga att hantera sina känslor och de olika upplevelser de…
Läs mer
Vad Betyder Psykisk Hälsa? Komplett Guide

Vad Betyder Psykisk Hälsa? Komplett Guide

Psykisk hälsa inkluderar vårt känslomässiga, psykologiska och sociala välbefinnande. Det påverkar hur vi tänker, känner och agerar. Det hjälper också till att avgöra hur vi hanterar stress, relaterar till andra och gör val. Psykisk hälsa är viktig i alla skeden av livet, från barndomen och tonåren till vuxen ålder. Psykisk hälsa är summan av hur vi tänker, känner, relaterar och existerar i våra dagliga liv. Våra tankar, uppfattningar, känslor, motivationer, mellanmänskliga relationer och beteenden är en produkt av våra erfarenheter och de färdigheter vi har utvecklat för att möta livets utmaningar. Psykologisk hälsa inkluderar mentala, emotionella, sociala och andliga dimensioner.…
Läs mer
Vad är Skillnaden mellan Subjektiv och Objektiv Hälsa?

Vad är Skillnaden mellan Subjektiv och Objektiv Hälsa?

När det kommer till vård och hälsa kan det vara avgörande att förstå skillnaden mellan subjektiva och objektiva data för att ta del av situationen och hantera den med största möjliga effektivitet. Som vårdpersonal kan det vara lätt att bara titta på siffrorna: laboratorievärden och tester och sedan känna sig bekväm med att göra en bedömning av patientens nuvarande tillstånd. Att göra detta skulle dock misslyckas med att ta hänsyn till någon av de subjektiva data som patienten kan erbjuda, såsom hur de faktiskt mår, vad som hände eller andra ytterligare problem eller symtom som de upplever. Med detta i…
Läs mer
Vad är Förebyggande Hälsa? [Preventiv Vård]

Vad är Förebyggande Hälsa? [Preventiv Vård]

Förebyggande hälso- och sjukvård handlar om att förebygga sjukdomar för att minska sjukdomsbördan och associerade riskfaktorer. Förebyggande åtgärder kan tillämpas i alla stadier över hela livslängden och längs ett sjukdomsspektrum, för att förhindra ytterligare nedgång över tid. Den här artikeln belyser de olika nivåerna av prevention, ger exempel på förebyggande rekommendationer och diskuterar en del av debatten inom disciplinerna befolkning och folkhälsa. Bakgrund Kroniska sjukdomar är den vanligaste orsaken till dödsfall och funktionshinder i världen och är kopplade till ökande hälsokostnader. Förebyggande vård förespråkas som en del av en befolkningshälsostrategi och inkluderar både kliniska förebyggande tjänster och screeningtester. Att identifiera…
Läs mer
Vad är Andlig Hälsa? Allt du Bör Veta

Vad är Andlig Hälsa? Allt du Bör Veta

Den andliga delen av välbefinnande kan vara den mest personliga pusselbiten när man försöker placera alla åtta dimensioner av välbefinnande tillsammans. I allmänhet gillar människor att leva ett liv med mening och syfte. När dessa mål är uppfyllda skapar det harmoni i ens liv och de andra de omger sig med. Så vad kan du göra för att förbättra ditt andliga välbefinnande? Det är bäst att ta reda på vilka tekniker som fungerar för dig. Eftersom andligt välbefinnande involverar ens värderingar, övertygelser och syfte, kan det uppnås på flera sätt - både fysiskt och mentalt. 1. Utforska din andliga kärna…
Läs mer
Vad är Subjektiv Hälsa? Komplett Guide

Vad är Subjektiv Hälsa? Komplett Guide

Subjektivt välbefinnande även känt som självrapporterat välbefinnande syftar på hur människor upplever och utvärderar olika aspekter av sina liv. Det används ofta för att mäta mental hälsa och lycka, och det kan vara en viktig prediktor för individuell hälsa, välbefinnande och livslängd. Det har blivit ett användbart mått på samhällshälsan. Förutom att ge psykologer ett sätt att bedöma hur människor känner om sina liv, erbjuder det också insikter som kan användas för att vägleda folkhälso-, ekonomisk och social politik. Politiker använder bedömningar av subjektivt välbefinnande för att mäta samhällens hälsa och mäta effekten av socialpolitik. Historien om subjektivt välbefinnande 1984…
Läs mer
Vad är Mental Hälsa? Komplett Guide

Vad är Mental Hälsa? Komplett Guide

Att vara mentalt frisk betyder inte bara att du inte har psykiska problem. Om du mår bra psykiskt kan du: få ut det mesta av din potential klara livet spela en full roll i din familj, arbetsplats, gemenskap och bland vänner. Vissa människor kallar mental hälsa för "emotionell hälsa" "psykisk hälsa" eller "välbefinnande" och det är lika viktigt som god fysisk hälsa. Psykisk hälsa är allas angelägenhet. Vi har alla tillfällen då vi känner oss nere eller stressade eller rädda. För det mesta går de känslorna över. Men ibland utvecklas de till ett allvarligare problem och det kan hända vem…
Läs mer